Kontakt
Szkolenia i konsultacje
  • konsultacje dla właścicieli i pracowników firm krawieckich.
  • zapoznawanie z najnowszymi technologiami, kroju i szycia.